Hem
Vattenskärning
Abrasiv vattenskärning
Vattenskärning offert förfrågan
Referenser
Vattenskärning tjänster
Vattenskärning nyhetsbrev
Kontakta oss


 

Abrasiv Vattenskärning

Abrasiv vattenskärning bygger på att accelera abrasivpartiklar med hjälp av en vattenstråle med hög hastighet i ett skärhuvud. I skärhuvudets s.k. blandningskammare mynnar vattenmunstycket, och den rena vattenstrålen som bildas skapar ett partiellt vakuum i blandningskammaren och suger in abrasivpartilar i strålen.
Dessa fokuseras sedan tillsammans med vattnet i abrasivmunstycket. Vattenmunstycken med olika diameter används, från ca 0.18mm till ca 0.36mm.
Abrasivmunstyckets diameter väljs naturligtvis större, vanligen används ett diameterförhållande på 3 eller strax däröver.

Abrasiv munstycken och delar

Båda munstyckena och skärhuvudets delar i stort kommer att slitas och byts ut efter lämpligt tidsintervall. Vattentrycket tillsammans med vattemnmunstyckets diameter avgör vattenflödet. Abrasivmatningen ställs vanligen in på något sätt i förhållande till vattenflödet, och varierar därmed i ett stort intervall, från ca 200g/min upp emot 800g/min.

Vattenskärning och hastigheter

Vattenstrålens höga hastighet erhålls med hjälp av ett högt tryck, upp emot 4100 bar, vilket skapas av en speciell högtryckspump. I de nordiska länderna används vanligen en s.k. tryckstegrare. Vanliga märkeffekter på pumparnas elmotorer är 50 och 100 hk.
Det trycksatta vattnet leds i rörledningar under visst, men vanligen måttligt,tryckfall till skärbordet. Detta skärbord, med CNC styrning, är normalt av en storlek anpassad till standard plåtdimensioner. Våra storlekar vi hanterar är 3000x1500 cm och i vissa undantag 4000x2000 cm.

Även större maskiner förekommer.

Arbetsytor vattenskärning

Abrasiv (vanligen Garnet) matas till skärbordet från en bulkmatare, och matnignen styrs individuellt för varje skärhuvud. Maskinen kan vara bestyckad med flera skärhuvud, vilket kan öka produktiviteten. Plåten placeras på skärbordets galler vilka vilar på en vattenfylld tank. Vattnet i tanken dämpar strålen och här samlas även rester från processen upp. Detta slam pumpas sedan oftast till en yttre container. Använt abrasiv återvinns idag inte i någon större utsträckning, utan betraktas som avfall.